Webb by BE THE BRAND AB

 

Vi vill genom vårt agerande visa stark miljömedvetenhet och ta ansvar för miljön och genom att följa gällande lagstiftning arbeta för att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet.

 

I praktiken innebär det att vi hushåller med resurser.

  • Ser till att minska avfalls- och utsläppsmängder genom att handla lokalt.
  • Vid inköp av material beaktar leverantörernas miljömedvetenhet och se till produkternas miljömässighet.
  • Att ha ett förebyggande arbete för att förhindra olyckor och tillbud.
  • Med fortlöpande utbildning hålla oss informerade om miljökrav och gällande lagstiftning.

 

KVALITET:

Vårt företagsnamn ska framstå som ett uttryck för kvalitet, vilket för oss är synonymt med nöjda kunder som återkommer.

Vi vill tillhandahålla tjänster och varor som är anpassade efter våra kunders behov och för att våra kunder ska känna sig helt nöjda och trygga i att de får ett väl och säkert arbete utfört enligt gällande föreskrifter. Därför är också dokumentation av nyanläggningar en viktig del i vårt arbete. Alla nyinstallationer mäts enligt ELSÄK – FS 1999:5 med Eurotester 61557 METREL.

Vi ska med välutbildad och serviceinriktad personal ge våra kunder information om arbetets utförande och med hjälp av våra servicebilar kunna tillhandahålla en snabbt-på-platsen garanti.

Våra servicebilar är fullutrustade för att minimera transporter och långa väntetider under arbetets utförande.

För att ta del av vår kompletta miljöpolicy kontakta oss, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.